Parametry techniczne oczyszczaczy powietrza

Chcesz zagwarantować swoim bliskim najlepszą jakość powietrza? Zdecydowałeś się na zakup oczyszczacza? Sprawdź, na jakie parametry techniczne oraz funkcjonalności warto zwrócić uwagę, aby wybrać najlepsze urządzenie w swojej klasie.

 

Zanieczyszczenia powietrza – jak się przed nimi chronić?

Smog, alergeny, lotne związki organiczne, wirusy i inne zanieczyszczenia obecne w powietrzu wpływają na nasz komfort, dobre samopoczucie, a przede wszystkim – na zdrowie. Aby uświadomić sobie skalę problemu, rozpoczniemy od krótkiego opisu toksycznych substancji, które mogą znajdować się w naszym najbliższym otoczeniu.

 

Zacznijmy od smogu, stanowiącego obecnie coraz większy problem – szczególnie dotkliwy dla mieszkańców dużych miast. Jest to zjawisko atmosferyczne, na które składa się mgła połączona z zanieczyszczeniem powietrza. Wyróżnia się dwa rodzaje smogu:

 • Smog typu Los Angeles – inaczej nazywany także smogiem fotochemicznym. Powstaje latem, gdy w wyniku mocnego nasłonecznienia zanieczyszczenia (różnego rodzaju tlenki i węglowodany) są rozkładane do aldehydów, nadtlenków i ozonu. Jak sama nazwa wskazuje, powstaje zazwyczaj w ciepłych strefach klimatycznych, choć można go zaobserwować latem także w Polsce.
 • Smog typu londyńskiego – który wziął swoją nazwę od zjawisk występujących w XX wieku w Londynie, zwieńczonych tragicznymi wydarzeniami z grudnia 1952 roku, których efektem była śmierć 12 tysięcy osób. Smog typu londyńskiego to niebezpieczna mieszanka pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10, tlenków siarki i azotu i bezno(a)pirenu. Ze względu na towarzyszące mu zjawisko inwersji temperaturowej występuje w umiarkowanej strefie klimatycznej. Tego rodzaju smog spotykamy zimą w Polsce.

Do silnie toksycznych zanieczyszczeń powietrza zalicza się również m.in.:

 • Pył zawieszony PM2.5 – składa się z substancji organicznych i nieorganicznych, obejmuje cząsteczki do 2,5 μm (w jego skład wchodzi PM1, czyli cząsteczki do 1 μm). Zaliczany do najgroźniejszych pyłów ze względu na możliwość przenikania do krwioobiegu. Warto wiedzieć, że pył może przez wiele miesięcy utrzymywać się w powietrzu i przenosić wraz z wiatrem. Powstaje w trakcie spalania niskiej jakości paliw, rozdrabniania większych pyłów na mniejsze (pyły wtórne powstające z PM10) i transportu (ścieranie klocków hamulcowych, spalanie paliwa, zużywanie się silnika). Atakuje płuca, serce i mózg, wywołuje udary i zawały. Ma wpływ na układ odpornościowy.
 • Pył zawieszony PM10 – niewielkie cząsteczki o rozmiarze do 10 μm, podobnie jak inne pyły składa się z materiałów nieorganicznych i organicznych (metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). W jego skład wchodzi pył PM2.5, dlatego wzrostowi lub spadkowi stężenia PM10 towarzyszy korelacja stężeń PM2.5. Atakuje górne drogi oddechowe, obniża wydolność płuc, prowadzi do infekcji dróg oddechowych, może być przyczyną astmy. Zaostrza także objawy alergiczne.
 • Benzo(a)piren (i jego pochodna - ksylen) – jeden z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), zazwyczaj wchodzi w skład PM10. Jest to silnie rakotwórczy związek, spotykany też w dymie tytoniowym. Istotnie przyczynia się do wzrostu zachorowań na raka płuc. Stężenia tego związku potrafią przekraczać w Polsce 1000%.
 • Formaldehyd – silnie trujący związek chemiczny. Jego inna nazwa to aldehyd mrówkowy, ma bardzo nieprzyjemną woń. Powstaje nie tylko przy spalaniu węgla, ale także podczas wędzenia, szczególnie produktów wysokobiałkowych. Używany także jako konserwant E240.
 • NO2 – dwutlenek azotu to produkt spalania, nie tylko w silnikach, ale także systemów grzewczych na paliwo stałe. Negatywnie wpływa na odporność, zaostrza objawy astmy, ma działanie drażniące na spojówki i może doprowadzić do chorób spojówek.
 • SO2 (dwutlenek siarki) – produkt spalania paliw kopalnych. Im niższej jakości jest paliwo, tym więcej go powstaje. Może podrażniać górne drogi oddechowe i jego emisja przyczynia się także do powstawania kwaśnych deszczy. Jest bezbarwnym gazem o drażniącej woni.

 

Jak wybrać dobry oczyszczacz powietrza?

Skutecznym remedium na domowe zanieczyszczenia i toksyczne substancje, które przedostają się do naszych mieszkań z zewnątrz, są coraz popularniejsze oczyszczacze powietrza. Topowi producenci sprzętu AGD stale udoskonalają swoje urządzenia, wyposażając je w funkcjonalności i komponenty, które podwyższają ich efektywność oraz sprawiają, że użytkowanie staje się jeszcze bardziej komfortowe. Na rynku znajdziemy zarówno przystępne pod względem cenowym i jakościowym modele, jak i sprzęt klasy premium, w których zastosowano najnowocześniejsze technologie. W pierwszym kontakcie tak bogata oferta urządzeń może onieśmielać. Aby ułatwić ci zakup odpowiedniego modelu, przygotowaliśmy poradnik, w którym omawiamy najważniejsze parametry techniczne oczyszczaczy powietrza. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę, by wybrać urządzenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb i warunków mieszkaniowych.

 

Oczyszczacz Sharp w pokoju dziennym - aranżacja
Analiza parametrów technicznych konkretnego modelu to punkt wyjścia do wyboru odpowiedniego oczyszczacza

 

1.Przepływ powietrza, współczynnik CADR, powierzchnia oczyszczania

Przepływ powietrza to jeden z najważniejszych parametrów oczyszczacza. Opisuje on ilość powietrza, która zostanie zaciągnięta do urządzenia przez układ silnika i wiatraka. Wartość przepływu powietrza jest kluczowa przy obliczaniu parametru CADR (ang. Clean Air Delivery Rate). Wartość CADR, czyli współczynnik czystego dostarczanego powietrza zawsze jest mniejszy od przepływu powietrza. Obie wartości są przedstawiane w m3/godzinę. W trakcie pomiaru CADR uwzględniane są ewentualne nieszczelności urządzenia, niesprawność filtrów i inne zjawiska mające wpływ na skuteczność oczyszczania. Zazwyczaj takie wartości są niższe o maksymalnie kilka procent względem przepływu powietrza.

 

Istnieje kilka norm opisujących sposób pomiaru CADR, najpopularniejsze to:

 • amerykańska norma ANSI/AHAM AC-1-2015,
 • chińska norma GB/T 18801-2015,
 • japońska norma JEM-1467-2009.

AHAM określa CADR na pyłach z przedziałów 0,09-1 µm (dym), 0,5-3 µm (mikro-kurz), 5-11 µm (pyłki). Oczyszczacz ostatecznie otrzymuje trzy wyniki, opisujące skuteczność dla danych zanieczyszczeń. Standard GB/T i JEM określają CADR na podstawie testów z użyciem dymu tytoniowego. Dzięki temu można porównywać wyniki z badań opartych o te normy. Ciekawostką jest, że azjatycka norma zakłada dodatkowo pomiar CADR dla formaldehydu, co pozwala wnioskować, że oczyszczacz jest skuteczny także przeciwko innym lotnym związkom organicznym.

 

Powierzchnia oczyszczania to wartość obliczana na podstawie przepływu powietrza lub wartości CADR. Większość producentów zakłada minimum trzykrotną wymianę objętości powietrza. Przykładowo, aby oczyścić pokój o powierzchni 20 m2 i wys. 2,5 m (łączna objętość 20 × 2,5 = 50) potrzebujemy oczyszczacza o wydajności min. 3 × 50 = 150 m3/h. Część producentów zakłada aż 5-krotną wymianę, jednak można spotkać się także z obniżonymi wartościami. W związku z tym należy zachować rozwagę przy wyborze urządzenia – scenariusz z trzykrotną wymianą wydaje się optymalny.

 

2.Pobór prądu przez oczyszczacz powietrza

Pobór energii elektrycznej oczyszczaczy powietrza nie jest duży, przeciętne urządzenie tego typu zużywa do 30 W. Wraz ze wzrostem wydajności rośnie zapotrzebowanie na energię. Koszt pracy (24h/7 przez cały rok) urządzenia o przepływie powietrza 306 m3/h, przeznaczonego do 38 m2 to około 8 zł miesięcznie przy założeniu średniej krajowej ceny za kWh i małym zapasie na wahania cen.

 

3.Głośność oczyszczacza

Głośność to bardzo ważny parametr z punktu widzenia użytkownika. Niewielki hałas to gwarancja spokojnego snu, podczas gdy jakość powietrza jest utrzymywana na dobrym poziomie. Producenci zazwyczaj deklarują jeden z dwóch parametrów: moc akustyczną lub ciśnienie akustyczne. Pierwszy z nich to energia emitowana ze źródła w pełnym paśmie, czyli uwzględniająca częstotliwości słyszalne i niesłyszalne dla człowieka. Jest to bardzo dobry parametr do porównywania oczyszczaczy. Niestety nie jest on najlepszy pod kątem wyboru optymalnego urządzenia, ponieważ tak zwane częstotliwości podakustyczne (poniżej słyszalnego zakresu częstotliwości dla człowieka) i ponadakustyczne (powyżej słyszalnego zakresu częstotliwości dla człowieka) mogą być “głośne”, ale dla człowieka niesłyszalne. Dlatego lepiej sugerować się ciśnieniem akustycznym, które jest wynikiem pomiaru względem ciśnienia atmosferycznego, czyli tego, co człowiek uznaje za ciszę. Łatwo domyślić się, że normy i warunki dla takich pomiarów mogą różnić się, pomimo tego jest to najbardziej rozsądna skala, którą warto się posługiwać.

 

Oczyszczacz powietrza Sharp w sypialni - aranżacja
Niski poziom głośności pozwala na komfortowe użytkowanie oczyszczacza w sypialni

 

Oczyszczacze o głośności trybów nocnych (lub niskich obrotów) poniżej 20 dB uznaje się za bardzo ciche, do 25 dB za ciche, od 25 do 30 dB za akceptowalne. Powyżej 30 dB to wartości przeciętne – niekonieczne zalecane osobom o wrażliwości na dźwięki.

 

4.Czujniki jakości powietrza

Nowoczesne oczyszczacze powietrza coraz częściej wyposaża się w inteligentne sensory, które pozwalają na jeszcze skuteczniejszą pracę względem, przykładowo, stężenia konkretnego rodzaju zanieczyszczeń. W poszczególnych modelach możemy spotkać się z następującymi rodzajami czujników:

 • Czujniki pyłów – mają za zadanie detekcję obecności pyłów zawieszonych w powietrzu. W zależności od wyników takiego badania urządzenie może dostosować swoje działanie do stężenia toksycznych substancji. Jest kluczowy dla działania trybów automatycznych w oczyszczaczu. Bardzo ważny element całej konstrukcji.
 • Czujniki gazów, lotnych związków organicznych i zapachów – wykrycie lotnych zanieczyszczeń jest kluczowe dla działania trybów automatycznych. Detekcja gazów to obok pyłów drugi najważniejszy sensor. Często pozwala także na zwalczanie zapachów powstających w trakcie gotowania lub pochodzących od zwierząt.
 • Czujniki temperatur – termometr jest ważny dla działania nawilżacza powietrza, jeśli oczyszczacz ma taką funkcję. Jednak warto wiedzieć, że często montuje się go, nawet jeśli urządzenia nie wyposażono w taką funkcjonalność.
 • Czujnik wilgotności – najważniejszy sensor pod kątem nawilżania powietrza. Na podstawie uzyskanych przez niego danych, system uruchamia się lub wyłącza tak, żeby utrzymać poziom wilgotności w pomieszczeniu na odpowiednim poziomie.
 • Czujniki CO2 (dwutlenku węgla) – wiele polskich domów i mieszkań ma problem z wentylacją, dodatkowo szczelne “zamykanie się na smog” (ograniczanie wentylacji) potęguje ten problem. Dane z miernika dwutlenku węgla sugerują konieczność wywietrzenia lub wskazują na problemy z systemem wentylacji w mieszkaniu albo domu. Niewielu producentów umieszcza taki sensor w swoich urządzeniach, a jest to bardzo przydatna funkcjonalność.
 • Sensor natężenia światła – w zależności od jasności w pokoju urządzenie w na podstawie odczytów z sensora dostosowuje prędkość wentylatora. Pozwala na automatycznie zmniejszenie generowanego hałasu, gdy nastaje noc.
 • Detektor ruchu – podobnie jak sensor światła pozwala na dostosowanie działania oczyszczacza w sposób automatyczny do rutyny domowników. Na podstawie detekcji obecności większość urządzeń stara się zachować cichą pracę w trakcie snu lub po prostu nie przeszkadzać użytkownikom w codziennym funkcjonowaniu.
 • Wskaźnik alergenów – funkcja spotykana u niewielu producentów. Zmodyfikowany algorytm czujnika określa stężenie alergenów w powietrzu, co znacznie ułatwia funkcjonowanie osobom zmagającym się z uczuleniami.

 

5.Filtry w oczyszczaczach powietrza

System filtracyjny to najważniejszy komponent oczyszczacza powietrza. Każda z jego warstw odpowiada za usuwanie konkretnych zanieczyszczeń. W poszczególnych urządzeniach możemy znaleźć odmienne zestawy filtrów. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich:

 • Filtry wstępne – mają za zadanie zatrzymanie największych zanieczyszczeń tj. domowego kurzu, włosów, sierści i pozostałych, dużych pyłów. Ważnym zadaniem tego poziomu oczyszczania jest też ochrona dalszych filtrów przed substancjami o większym rozmiarze. Nie podlegają wymianie, wystarczy je odkurzać lub myć zgodnie z zaleceniami producenta. Co ważne, znajdziemy je w każdym urządzeniu – ich brak znacznie skróciłby żywotność pozostałych warstw. Warto także dodać, że jedne z najskuteczniejszych filtrów wstępnych mają oczyszczacze powietrza LIFAair.
 • Filtry drobnego pyłu – są to dodatkowe filtry przeznaczone do zatrzymywania pyłów, które przedostały się przez warstwę wstępną, ale są nadal większe od pyłów zawieszonych PM10, czy PM2.5. Ich zastosowanie wpływa pozytywnie na żywotność filtrów wysokoskutecznych (HEPA), co w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji (jeden kosztuje około kilkudziesięciu złotych i wystarcza na długo) przynosi oszczędności w używaniu oczyszczaczy powietrza. W takie rozwiązanie wyposażono oczyszczacze powietrza Coway.
 • Filtry HEPA – jeśli silnik jest sercem samochodu, to HEPA jest sercem oczyszczacza powietrza. To ten etap filtracji odpowiada za eliminację najgroźniejszych pyłów PM10, PM2.5, czy PM1. Jego skuteczność zależy od przypisanej mu klasy. Przyjęło się na całą grupę mówić “filtry HEPA”, choć HEPA to tak naprawdę wąska grupa filtrów. Dobrze obrazuje to poniższa tabelka:
   

Grupa filtrów

Klasa

Skuteczność

Penetracja

EPA

E10

≥ 85

≤ 15

EPA

E11

≥ 95

≤ 5

EPA

E12

≥ 99,5

≤ 0,5

HEPA

H13

≥ 99,95

≤ 0,05

HEPA

H14

≥ 99,995

≤ 0,005

ULPA

U15

≥ 99,999 5

≤ 0,000 5

ULPA

U16

≥ 99,999 95

≤ 0,000 05

ULPA

U17

≥ 99,999 995

≤ 0,000 005

 

Często pojawiają się zarzuty wobec filtrów HEPA pod kątem nieusuwania pyłów mniejszych od 0,3 μm. Jednak nie jest to prawdą. Filtry HEPA eliminują skuteczniej pyły mniejsze od 0,3 μm (np. 0,1 μm jest lepiej wychwytywany od 0,3 μm). Wynika to z niezrozumienia metody pomiarowej – HEPA jest testowana na pyłach o rozmiarze około 0,3 μm, ponieważ łatwiej przenika przez filtr niż 0,1 μm. Jest to ich słaby punkt, jednak i tak wychwytują niemal 100% tak małych drobinek (HEPA H13 wyłapuje 99,97% pyłów o rozmiarze 0,3 μm). W jedne z najlepszych filtrów HEPA H14 wyposażono oczyszczacze powietrza Ideal.

 • Filtry węglowe – zadaniem węgla aktywnego jest usuwanie zanieczyszczeń gazowych i zapachów. Dzięki jego bardzo rozbudowanej strukturze przypominającej gąbkę, każdy gram może mieć 1000 m2 powierzchni. Producenci nie deklarują powierzchni wykorzystanego węgla, dlatego najlepiej wybrać oczyszczacz, który ma go masowo najwięcej. W tej kwestii wyróżniają się oczyszczacze powietrza LIFAair, których filtry z dodatkiem zeolitu (szczegóły poniżej) mają sumarycznie nawet do 3,8 kg.
 • Żel krzemionkowy i zeolit – dodatkowe związki w postaci żelu krzemionkowego i zeolitu mają za zadanie zatrzymywanie niebezpiecznych tlenków SOx (tlenki siarki) i NOx (tlenki azotu). Jest to szczególnie przydatne, gdy mieszkanie zlokalizowane jest w pobliżu bardzo ruchliwej drogi lub w jego okolicy znajduje się wiele kotłów na paliwa stałe. Dzięki tym związkom oczyszczanie jest bardziej kompleksowe. Żel krzemionkowy mają wybrane oczyszczacze powietrza Sharp.
 • Filtry elektrostatyczne – oczyszczacze elektrostatyczne były kiedyś bardzo popularnym rozwiązaniem do filtrowania powietrza. Ich działanie polegało na naładowaniu zanieczyszczeń ładunkiem ujemnym, a następnie przechwyceniu na dodatnio naładowanej katodzie. Urządzenie z tego powodu wymagało o wiele częstszego czyszczenia. W jego trakcie istniało także ryzyko przyjęcia sporej dawki pyłów zawieszonych do płuc. Stosunkowo niska wydajność (CADR) deklarowana przez producentów w stosunku do przepływu powietrza, możliwość powstawania ozonu w trakcie działania i niekoniecznie niższe koszty eksploatacji sprawiły, że rozwiązanie to zostało wyparte przez filtry HEPA. Nie należy mylić go z jonizacją powietrza, ponieważ są to mechanizmy, którym przyświecają inne cele.
 • Filtry fotokatalityczne – fotokatalityczne oczyszczanie powietrza ma to samo zadanie, co warstwa węglowa - usunąć nieprzyjemne zapachy, gazy i lotne związki organiczne. Filtr fotokatalityczny wykorzystuje materiał nasączony TiO2, który pod wpływem lampy UV rozkłada zanieczyszczenia ze swojej powierzchni do wody i dwutlenku węgla. Pomimo bardzo dużych zdolności do rozkładu LZO (lotne związki organiczne), największe lotne zanieczyszczenia mogą nie zostać całkiem rozłożone (do wody i dwutlenku węgla). Skutkiem tego może być powstanie ponad 3-krotnie więcej formaldehydu (niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza), niż zostało zaciągnięte do środka (badania Uniwersytetu Kalifornijskiego, źródło: LBNL-58936).
 • Filtry wodne – bardzo prosty system polegający na zatrzymywaniu zanieczyszczeń polegający na “przyklejeniu” do mokrej powierzchni wirujących dysków. Wodę należy regularnie wymieniać. Mechanizm ma właściwie zerowe koszty eksploatacji, jednak minusem jest w tym przypadku właściwie zerowa skuteczność w usuwaniu pyłów zawieszonych.
System filtrujący zanieczyszczenia w oczyszczaczu powietrza
System filtrujący zanieczyszczenia w oczyszczaczu powietrza

 

Pamiętaj – wybór konkretnego modelu oczyszczacza powietrza powinien być odpowiednio przemyślany. Biorąc pod uwagę parametry techniczne wymienione powyżej, będziesz w stanie dobrać optymalne urządzenie do swoich potrzeb i warunków lokalowych, gwarantując sobie tym sposobem najskuteczniejszą pracę urządzenia. Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego modelu? Skontaktuj się z nami i powiedz, jakiego oczyszczacza szukasz. Doradzimy, które urządzenie sprawdzi się najlepiej w danym przypadku.

 

Darmowa wysyłka
Darmowa wysyłka
na wszystko
Prawo zwrotu
30 dni na zwrot
od daty doręczenia
Bezpieczeństwo zakupów
Bezpieczeństwo zakupów
połączenie szyfrowane (SSL)
PayU logo
Płatności online
Szybko i bezpiecznie
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.